Witaj na naszej stronie

Mamy nadzieję, że dzięki nowemu serwisowi www uda nam się lepiej współpracować z naszymi dotychczasowymi klientami oraz łatwiej pozyskiwać nowych odbiorców ciepła. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania firmy i uwagi dotyczące strony internetowej prosimy kierować na adres e-mail: pdobrosz@zec.pabianice.pl.

Czym się zajmujemy

Podstawową działalnością Spółki jest produkcja energii cieplnej do ogrzewania mieszkań i innych obiektów w postaci wody grzewczej. Ponadto zarządzamy prawie 40 km sieci cieplnej oraz kilkoma lokalnymi kotłowniami gazowymi i olejowymi.

logo_wfosigw


logo_BIP

"Pracodawca Przyjazny Pracownikom" PDF Drukuj Email

 

We wtorek 15 kwietnia br., 14 przedsiębiorców, w tym Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., odebrało w Pałacu Prezydenckim certyfikaty "Pracodawca Przyjazny Pracownikom". To szósta edycja ogólnopolskiej akcji, której celem jest promowanie dobrych praktyk w zakładach pracy. Patronem honorowym konkursu jest Prezydent Bronisław Komorowski. O wyborze laureatów zadecydowała komisja certyfikacyjna, w skład której wchodzą przedstawiciele Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP i doradcy Prezydenta RP.

Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Piotr Duda podziękował wszystkim nagrodzonym pracodawcom za to, że "w tych trudnych czasach, gdy dla niektórych przedsiębiorców liczy się tylko wynik ekonomiczny, Wy pokazujecie, że można inaczej. "Dziękuję wam bardzo za waszą postawę, że w Waszych zakładach pracy staracie się konkurować lepszą organizacją pracy, a nie kosztami pracy" - podkreślił.

Certyfikat z rąk Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego oraz Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy odebrał Prezes Zarządu Florian Wlaźlak. Na uroczystości obecni byli również przedstawiciele władz samorządowych w osobie Prezydenta Zbigniewa Dychto, Przewodniczący Rady Podregionu NSZZ Solidarność w Pabianicach Krzysztof Górny, wiceprezydent Grzegorz Mackiewicz oraz Przewodnicząca Rady Nadzorczej Anna Antonowicz.


 
Ogłoszenie PDF Drukuj Email
wykrzyknik
Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pabianicach uprzejmie informuje, iż w okresie letnim tj. od 15.05.2014 r. do 10.09.2014 r. likwiduje nocny dyżur  w godz. 2200- 600. Jednocześnie nadmieniamy, że w w/w okresie będzie aktualny telefon alarmowy nr 993, pod którym będzie można zgłaszać awarie na sieci bądź węzłach cieplnych.

.

 
Złote Medale za Długoletnią Służbę PDF Drukuj Email

 

W dniu 15 stycznia br. odbyła się na terenie Ciepłowni Miejskiej niecodzienna uroczystość. Zasłużeni pracownicy Spółki zostali odznaczeni na wniosek Wojewody Łódzkiego Złotym Medalem za Długoletnią Służbę. Jest to odznaczenie przyznawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jako nagroda za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa. Odznaczenia wręczył Wicewojewoda Łódzki Pan Paweł Bejda.
Uhonorowani Złotym Medalem za Długoletnią Służbę zostali: Bogdan Nowacki, Marek Dyderski, Tadeusz Bogusławski, Paweł Parteka oraz Jan Komuński.


Charakterystyczną cechą naszej firmy jest nieustanny rozwój, który jest efektem naszego podejścia do jakości świadczonych usług oraz tworzenia kultury wewnętrznej organizacji. Zadowolenie klientów, satysfakcja pracowników i szacunek społeczeństwa to w ZEC Sp. z o.o. cele równie istotne, jak sukces i zyski Spółki z prowadzonej działalności. Najlepszym kapitałem firmy są jej pracownicy i to właśnie z ich powodu mamy przyjemność spotkać się dzisiaj w tak szacownym gronie- mówił Prezes Zarządu Florian Wlaźlak.

 

Ponadto Pan Andrzej Chałupka – Prezes Klubu Honorowego Dawstwa Krwi PCK w Pabianicach wręczył odznakę Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu, przyznaną przez Ministra Zdrowia Panu Dariuszowi Grzelczakowi, który oddał prawie 30 l krwi.

 

Uroczystość swoją obecnością uświetnili znakomici goście, m.in.: Wicewojewoda Łódzki Paweł Bejda, Starostwa Powiatu Pabianickiego Krzysztof Habura, Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach Dariusz Wypych, Wiceprezydent Miasta Pabianic Grzegorz Mackiewicz.


Po zakończeniu części uroczystej Prezes Zarządu Florian Wlaźlak zaprosił zebranych gości na wspólne zwiedzanie pabianickiej Ciepłowni oraz drobny poczęstunek.


 
PDF Drukuj Email

 

FairPlay2013

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pabianicach
uzyskał certyfikat

"PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY" 2013

 

Zakończyła się XVI edycja Programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”. W programie tym oceniane są wszystkie aspekty działalności firmy, uwzględniające między innymi sposób i styl prowadzenia przedsiębiorstwa, a nie tylko jego wyniki ekonomiczne czy jakość produktów. Celem programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest promowanie etyki w działalności gospodarczej rozumianej jako zespół norm rzetelnego postępowania we wzajemnych relacjach przedsiębiorców z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami, społecznością lokalną, a także władzą lokalną i państwową.

Decyzją Kapituły Programu, Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. uzyskał tytuł i certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2013, jest to już kolejne wyróżnienie dla naszej Firmy.

„Przedsiębiorstwa Fair Play” udowadniają, że również w biznesie istnieją zasady etyczne, uczciwość i tzw. dobre praktyki.

Certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest czytelny nie tylko dla polskich partnerów, lecz również dla kontrahentów zagranicznych. Jest jasnym przesłaniem, deklaracją stosowania najwyższych standardów etycznych i rzetelności w działalności gospodarczej.
Wreczenie2013