Home Produkt Koncesje
A- A A+

Koncesje

W dniu 12 czerwca 2006 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzjami Nr WCC/1146/13688/W/OŁO/2006/TB udzielił Zakładowi Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach koncesji na wytwarzanie oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła (informacja o w/w decyzjach w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 23 czerwca 2006 r. Nr 222 poz.1725).

W dniu 6 września 2007r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją Nr OŁO-4210-25(4)/2007/13688/II/AM zatwierdził dla Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach taryfę na ciepło na okres od 1 października 2007 do 30 września 2008r. (informacja o w/w decyzji została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 14 września 2007 r. Nr 287 poz.2626).

W dniu 9 września 2008r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją Nr OŁO-4210-29(7)2008/13688/III/LK zatwierdził dla Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach taryfę na ciepło na okres od 1 października 2008 (informacja o w/w decyzji została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 15 września 2008 r. Nr 295 poz.2548).

W dniu 12 listopada 2008r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją Nr OŁO-4210-47(5)2008/13688/III/LK zatwierdził dla Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach taryfę na ciepło na okres od 1 grudnia 2008.

  • Pozwolenie na handel uprawnieniami do emisji  (czytaj)
  • Pozwolenie na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza (piaski) (czytaj)
  • Pozwolenie na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza (piaski) (czytaj)
  • Pozwolenie na wytwarzanie odpadów (czytaj)
  • Pozwolenie zintegrowane (konstantynowska) (czytaj)
  • Pozwolenie zintegrowane (konstantynowska) (czytaj)
  • System handlu uprawnieniami do emisji CO2 (konstantynowska i piaski) (czytaj)